Kurs Rescue Diver uczy technik unikania i radzenia sobie z problemami oraz zwiększania pewności siebie jako nurka. Podczas kursu staniesz się lepszym partnerem, zwiększając swoją zdolność do identyfikowania potencjalnych problemów i ćwicząc protokół awaryjny podczas nurkowania. Temat jest poważny, ale szkolenie dostarcza niezapomnianych wrażeń – wielu nurków mówi nam, że kurs Rescue Diver był ich ulubionym!

Ukończone 12lat (osoby w wieku 12-14 lat otrzymują certyfikat Junior Rescue Diver)

Posiadanie certyfikatu (Junior) Adventure Diver z zaliczonym nurkowaniem typu Adventure – Podwodna nawigacja (Underwater navigator)

Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care), można odbyć równolegle ze szkoleniem Rescue Diver

Certyfikat Rescue Diver nie daje dodatkowych uprawnień

Uczy technik unikania i radzenia sobie z problemami oraz zwiększania swojej pewności siebie jako nurka. Podczas kursu staniesz się lepszym partnerem, zwiększając swoją zdolność do identyfikowania potencjalnych problemów i ćwicząc protokół awaryjny podczas nurkowania