Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usługi świadczenia spersonalizowanych ofert i rekomendacji poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Diving Paradise, Dom Ubezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-234 Wrocław ul. Słowiańska 1/1b, NIP 898 220 58 99, REGON 022334712.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

  • Facebook,
  • Instagram,

Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika takie jak:

Imię,

nazwisko,

numer telefonu,

adres e-mail.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza: w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, a także: obsługi, oceny i doskonalenia naszej działalności, w tym do anonimizacji i analityki.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://divingparadise.pl/ Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Dokumenty źródłowe: Ustawa o ochronie danych osobowych (Maj 2018)

Dane kontaktowe dostępne są pod adresem: kontakt@divingparadise.pl