Wzbogacone powietrze, znane również jako „nitrox”, jest formą gazu do oddychania, która pozwala nurkom wydłużyć czas denny i zmniejszyć obciążenie azotem. Jest to najpopularniejszy kurs specjalistyczny.

Ukończone 12lat

Posiadanie certyfikatu (Junior) Open Water Diver

Certyfikat Enriched Air Diver uprawnia posiadacza do nurkowania na wzbogaconym powietrzu